linakuijl

Det här med målsättning och att sätta bra, uppnåbara mål kan tyckas vara en krånglig och komplicerad process men det behöver inte vara så svårt.

Personligen och i arbetet med våra klienter så använder vi oss av formeln SMART för att formulera våra mål och öka chanserna för att nå dem. SMART-formeln är ett enligt oss, ovärderligt och enkelt verktyg i arbetet med målsättning.

SMART är en förkortning på fem olika kriterier i utformningen av din målsättning vilka är:

S- Specifikt
M- Mätbart
A- Angeläget
R- Realistiskt
T- Tidsbestämt

SPECIFIKT
Det är viktigt att ditt mål är så specifikt och konkret som möjligt. Det är ofta denna del som de flesta av oss missar att uppfylla i vårt arbete mot ett mål. Många tenderar att sätta stora och luddiga mål så som att komma i toppform, bli framgångsrik, hälsosam eller lycklig.

Dessa stora och otydliga mål är varken specifika eller lätta att arbeta mot. Om man istället ändrar målsättningen ”att komma i toppform” till ”att gå ned 5 kg” så blir målet mycket tydligare och mer specifikt.

MÄTBART
Du ska lätt kunna kontrollera uppfyllelsen av ditt mål och checka av hur du ligger till under vägen.
Denna aspekt i målsättningen hänger mycket ihop med det första kriteriet specifikt. Har du ett specifikt mål som är tydligt och avgränsat så är det också i regel mätbart. Ditt mätbara mål skulle exempelvis kunna vara ”att gå ned 5 kg i vikt” vilket är enkelt att mäta och följa upp på vägen under resan mot ditt mål.

ANGELÄGET
Bokstaven A i SMART-formeln kan användas lite olika. Vissa använder sig av ”attraktivt” eller ”accepterat”. Vi tycker att angeläget är ett bättre ord som speglar hur viktigt det är att just du är angelägen att nå målet och är villig att lägga ned den tid och energi som krävs av dig för att nå målet.

Vi kan inte nog poängtera vikten av att du är angelägen om att nå målet och att det inte är någon annan, exempelvis en sambo som tycker att du ska gå ned 5 kg i vikt. Det är ditt mål och du som ska vilja dit, ingen annan.

REALISTISKT
Målet bör vara realistiskt, alltså möjligt för dig att nå ditt mål. Det är inte realistiskt att lära sig att flyga medan att gå ner 5 kg i vikt är ett mål som är möjligt att uppnå.

TIDSBESTÄMT
För att ha kontroll över vägen och arbetet mot ditt mål så rekommender vi att göra målet tidsbestämt. Detta kriterium hänger mycket ihop med ovanstående aspekt som är realistiskt. Sätter du en för snäv deadline på ditt mål så kommer det inte längre att vara realistiskt. Att gå ned 5 kg i vikt på 1 vecka är inte ett realistiskt mål men om du ändrar tidsramen och istället bestämmer dig för att du vill gå ned 5 kg i vikt på 8 veckor så har du formulerat ett mål som uppfyller båda kriteriana realistiskt och tidsbesämt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_5lTZE7aHk&feature=player_embedded
 

Använd smartformeln för att sätta dina mål och följa upp dem under vägen. Vi garanterar att det kommer ge dig verktyg du tidigare saknat för att en gång för alla nå dina mål!

Läs vårt tidigare inlägg om vikten av att sätta mål här: Vikten av att sätta mål  

Comments (0)


                   Vikten av att sätta mål & vanliga misstag som hindrar oss på vägen mot våra drömmål

Det första steget när vi vill göra en förändring av något i våra liv är att sätta ett tydligt mål och göra en ordentlig målplanering. Detta steg glömmer många bort vilket gör att man går vilse på vägen mot målet, springer förgäves på fel stigar hela tiden. 

Att påbörja till exempel en viktnedgång utan att ha en målsättning som består av ett specifikt mål och en planering för hur vi ska ta oss dit är lite som att förvänta sig att komma fram till Gotland utan att veta hur vi ska färdas, eller åt vilket håll vi ska.

VAD ÄR EGENLIGEN ETT MÅL OCH VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT SÄTTA MÅL?

Ett mål är det resultat och det önskade läge som vi vill uppnå. Det kan handla om en viktnedgång, ett nytt arbete eller att åka på din drömresa. Att sträva mot mål som vi är angelägna om att uppnå ger oss en extra krydda i vardagen och gör att vi hela tiden växer och utvecklas.

Att sätta tydliga mål kan vara både krävande och svårt men underlättar resan mot våra mål avsevärt.  Om du vet var du är på väg och hur du ska färdas dit så är chanserna för att du kommer fram mycket större än om du virrar runt på måfå.

                                  

ATT GÖRA EN RESPLAN 

Det kanske allra vanligaste misstaget som många gör är att de helt enkelt inte gör upp några konkreta planer och handlingar för att uppnå sina mål. Det räcker inte med att tänka att ”jag ska bli rik” för att få ett bankkonto med ett mångmiljonbelopp.

Om du inte vet var du är på väg, hur ska du då veta när du är framme?

Forskning har tydligt visat att de som faktiskt tar sig tid att sätta sig ned och skriva ned sina mål och en plan över hur de ska nå dem i mycket högre grad uppnår sina mål än de som inte gör det. En målplanering är skillnaden mellan drömmar och ett uppnåeligt mål. Det ger dig möjlighet att ta kontroll över din framtid och tar dig från där du är idag till där du vill vara. 

Gör en resplan! Sätt dig ned med din favoritpenna och ett block som du gillar och skriv ned ditt mål och gör en plan över hur du ska ta dig dit! Känner du dig vilsen så ta hjälp! Köp en bok eller ring en klok vän som du kan rådgöra med för att göra upp en tydlig plan.

                                             

CHECKLISTA MED VANLIGA MISSTAG SOM KAN HINDRA DIG

- du är egentligen inte angelägen om att nå målet, det är inte så viktigt eller utmanande för dig
- du är inte redo för att lägga ned den tid, energi och engagemang du behöver för att nå målet
- du tror inte att du kan och/eller är värd att nå målet
- du tror att det bara finns en väg mot målet och lägger inte om färdrutten när din ursprungliga plan felar
- du tror att ensam är stark och tar inte hjälp av någon
- du har för många och för svåra mål för att kunna uppnå dem
- du byter hela tiden mål och hinner inte uppfylla ett innan du är på väg mot ett nytt
- du glömmer bort att fira delmål och att må bra, ha roligt under resan mot ditt mål
- du ser alla misstag som misslyckanden och klankar ner på dig själv istället för att lära dig och växa maximalt på vägen mot ditt mål

SÅ KOMMER DU RUNT HINDREN

Ta reda på vad som hindrar dig! Använd dig av ovanstående checklista, sätt dig ned och fundera över om något av det stämmer in på dig eller är det kanske något annat som gör att du inte når ditt mål?

Fråga dig: Vad beror det på att jag har hamnat i den här situationen?
Vad behöver jag ändra på och göra för att ta mig ur den situationen?
Hur ska jag göra förändringen?

Skriv ned allt detta i ett tomt dokument eller i din anteckningsbok med din favoritpenna. Gör sedan förändringarna som krävs och påbörja resan mot ditt drömmmål en gång för alla!
 

                     

 

 

 

 

 

Comments (1)
a.kan ni inte tipsa om nyttigt snack som är kalorisnålt? jag är heltidsstuderande och vill gärna ha något att tugga på när jag pluggar och skriver tenta, men sen jag började för snart 2 år sedan så har det alltid slutat med en påse godis varje gång..2014-02-25 19:35
0 av 1
OPTIONS