linakuijl

veckans mentala - SMART MÅL

Feb 26, 2014 @ 14:30Categories: Veckans mentalaTags: goalsetting

Det här med målsättning och att sätta bra, uppnåbara mål kan tyckas vara en krånglig och komplicerad process men det behöver inte vara så svårt.

Personligen och i arbetet med våra klienter så använder vi oss av formeln SMART för att formulera våra mål och öka chanserna för att nå dem. SMART-formeln är ett enligt oss, ovärderligt och enkelt verktyg i arbetet med målsättning.

SMART är en förkortning på fem olika kriterier i utformningen av din målsättning vilka är:

S- Specifikt
M- Mätbart
A- Angeläget
R- Realistiskt
T- Tidsbestämt

SPECIFIKT
Det är viktigt att ditt mål är så specifikt och konkret som möjligt. Det är ofta denna del som de flesta av oss missar att uppfylla i vårt arbete mot ett mål. Många tenderar att sätta stora och luddiga mål så som att komma i toppform, bli framgångsrik, hälsosam eller lycklig.

Dessa stora och otydliga mål är varken specifika eller lätta att arbeta mot. Om man istället ändrar målsättningen ”att komma i toppform” till ”att gå ned 5 kg” så blir målet mycket tydligare och mer specifikt.

MÄTBART
Du ska lätt kunna kontrollera uppfyllelsen av ditt mål och checka av hur du ligger till under vägen.
Denna aspekt i målsättningen hänger mycket ihop med det första kriteriet specifikt. Har du ett specifikt mål som är tydligt och avgränsat så är det också i regel mätbart. Ditt mätbara mål skulle exempelvis kunna vara ”att gå ned 5 kg i vikt” vilket är enkelt att mäta och följa upp på vägen under resan mot ditt mål.

ANGELÄGET
Bokstaven A i SMART-formeln kan användas lite olika. Vissa använder sig av ”attraktivt” eller ”accepterat”. Vi tycker att angeläget är ett bättre ord som speglar hur viktigt det är att just du är angelägen att nå målet och är villig att lägga ned den tid och energi som krävs av dig för att nå målet.

Vi kan inte nog poängtera vikten av att du är angelägen om att nå målet och att det inte är någon annan, exempelvis en sambo som tycker att du ska gå ned 5 kg i vikt. Det är ditt mål och du som ska vilja dit, ingen annan.

REALISTISKT
Målet bör vara realistiskt, alltså möjligt för dig att nå ditt mål. Det är inte realistiskt att lära sig att flyga medan att gå ner 5 kg i vikt är ett mål som är möjligt att uppnå.

TIDSBESTÄMT
För att ha kontroll över vägen och arbetet mot ditt mål så rekommender vi att göra målet tidsbestämt. Detta kriterium hänger mycket ihop med ovanstående aspekt som är realistiskt. Sätter du en för snäv deadline på ditt mål så kommer det inte längre att vara realistiskt. Att gå ned 5 kg i vikt på 1 vecka är inte ett realistiskt mål men om du ändrar tidsramen och istället bestämmer dig för att du vill gå ned 5 kg i vikt på 8 veckor så har du formulerat ett mål som uppfyller båda kriteriana realistiskt och tidsbesämt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_5lTZE7aHk&feature=player_embedded
 

Använd smartformeln för att sätta dina mål och följa upp dem under vägen. Vi garanterar att det kommer ge dig verktyg du tidigare saknat för att en gång för alla nå dina mål!

Läs vårt tidigare inlägg om vikten av att sätta mål här: Vikten av att sätta mål  

Comments (0)
OPTIONS